Európsky týždeň športu #BeActive

25.septembra si hráči a členovia klubu MSK Malacky zašportovali v rámci Európskeho týždňa športu #BeActive. V spolupráci zo Spojenou školou sv. Františka Assiského na Kláštornom nám. 1 v Malackách sa zúčastnili na podujatí #Cirkevkavpohybe.

Cieľom podujatia bola propagácia pohybových aktivít a zdravého životného štýlu. Pri našom stanovišti sa pristavilo a vyskúšalo si stolný tenis zahrať cca 300 detí.

Klub MSK Malacky sa týmto chce poďakovať vedeniu školy, všetkým učiteľkám a organizačnému tímu, ktorí pomáhali počas celého doobedia na tomto výborne športovo naladenom dni, ďakujeme!