2.BTM Veľké Úľany – mladšie žiactvo a dorast

27.októbra sa zúčastnil náš klub ďalšieho turnaja BTM v kategóriách mladšieho žiactva a dorastu vo Veľkých Úľanoch (spolu až 154 detí).

Na tomto turnaji štartovalo z nášho klubu až 7 detí. Zo skupiny sa podarilo postúpiť 5 deťom. Najlepší výsledok dosiahla Ivana Čermáková, ktorá obsadila v mladších žiačkach 9-16. miesto, medzi 17-32.miesto sa prebojovali Paulína Godányová, Veronika a Erika Stúpalové a v mladších žiakoch 17-32.miesto obsadil Oliver Sloboda. Turnaja sa zúčastnili okrem vyššie menovaných detí aj Dominik Bevilaqua a Andrej Čermák.

Všetky deti podali kvalitné výkony, ďakujeme za vzornú reprezentáciu klubu a poďakovanie patrí aj všetkým rodičom.