2.BTM Spoje Bratislava – najmladšie a staršie žiactvo

V nedeľu 17.11.3019 sa konal ďalší BTM v kategórii najmladších a starších žiakov, ktorú organizovali Spoje Bratislava. Za klub MSK Malacky sa zúčastnilo 6 detí – pri celkovom počte 124 detí.

Postúpit zo skupiny do K.O systému sa podarilo trom hráčkam – Paulíne Godányovej (obsadila 5-8.miesto), Ivane Čermákovej (5.-8.miesto) a po prvý krát aj Anetke Ftáčnikovej (9-16.miesto).

Turnaja sa okrem týchto dievčat zúčastnili aj Oliver Sloboda, Erika a Veronika Stúpalové. Za vzornú reprezentáciu klubu ďakujeme!