Vianočný turnaj v Kostolišti a Rohožníku

V sobotu 28.12.2019 sa konal tradičný turnaj pre neregistrovaných hráčov a detí do 15rokov v Kostolišti. Celkovo to bol už 24.ročník, ktorý organizuje každoročne obec. Na tomto turnaji nechýbali ani naši hráči: Marek Vostál, Bronislav Vosátko, Peter Sečkár, Mário Kučera a Peter Cvečka.

Na prvom mieste sa umiestnil Stanislav Sekáč (Kostolište), na druhom mieste Bronislav Vosátko a na treťom mieste skončil Jakub Adamkovič (Záhorská Ves).

Zároveň sa v tomto termíne konal v Rohožníku 10.ročník Turnaj pre registrovaných hráčov, kde vycestovali Pavlína Rajtoková (obsadila 4.miesto), František Klíma (obsadil 5-8.miesto) a Rado Raffaseder, ktorý nepostúpil zo skupiny. Všetkým k výsledkom gratulujeme!

nor